Search

מתן צו כנגד סרבני גט

המושג סרבנות גט הוא למעשה מצב בו צד אחד מבני זוג נשואים אינו מוכן לסיים את הנישואים ולהתגרש.

המצב הנפוץ יותר, הוא כאשר הבעל אינו מסכים לתת גט לאשתו ובכך, כובל אותה בנישואים אליו.

אחת הדרכים להתמודדות עם תופעה זאת, היא מתן צו כנגד סרבני גט.

 

הקדמה

הסמכות לענייני נישואין וגירושין בישראל מתנהלת על פי הדין הדתי וניתנת לבית הדין הרבני. גירושין על פי הדת היהודית, נעשים בעזרת מסמך משפטי הנקרא גט, שעל הבעל לתת לאשתו. לא ניתן לכפות על הבעל מתן גט זה. כלומר, לבעל האפשרות לבחור אם לגרש את אשתו.

 

סרבנות גט

על פי הדת היהודית, הסכם הנישואין נעשה בין בני הזוג ואינו מושפע מצד שלישי. בהתאם לכך, הליך הגירושין גם הוא תלוי בבני הזוג בלבד. משכך, לא פעם אנו נתקלים במצב בו אחד מבני הזוג מסרב להעניק גט. מצבים אלו נקראים סרבנות גט.

קיימים פערים בהשלכות באם האישה מסורבת גט או הגבר. גבר מסורב גט, שעל פי החוק עדיין נשוי, נמצא עם אישה אחרת ואף מביאה עמה ילד, על הילד לא יוטלו מגבלות מבחינת ההלכה. לעומת זאת, אם מדובר באישה מסורבת גט, היוצאת עם גבר אחר ומביאה עמו ילד, הילד יחשב לממזר ומכאן, שהוא ואף צאצאיו אינם יוכלו לבוא בברית הנישואין עם יהודים למשך מספר דורות.

 

סחטנות גט

לעיתים, אחד הצדדים מנצל את העובדה שהגירושין תלוי בו מכמה סיבות, אחת מהן, היא "סחטנות גט" – כאשר מעמידים תנאים תמורת מתן הגט. לרוב, קשורים בהליך הגירושין, במחלוקות על רכוש, משמורת וכו'. סרבנות גט יכולה לקרות ממניעי נקמה וקנאה וחוסר רצון לסיים את פרק הנישואין.

 

התמודדות עם התופעה

כאמור לעיל, גבר מסורב גט, אינו מוגבל להמשיך את חייו ואינו יוטלו עליו השלכות מבחינה הלכתית. לעומת זאת, כאשר מדובר באישה מסורבת גט, האישה כבולה לגבר ואינה יכולה להמשיך בחייה. בשל כך, בחוק קיימת האפשרות להטיל סנקציות כנגד סרבני הגט.

במקרים בהם בית הדין הרבני קובע גירושין, ניתן להפעיל סנקציות. לשם כך, יש להגיש בקשה. לאחר שבית הדין הרבני ישמע את הצדדים, יוכל בית הדין להטיל סנקציות באמצעות צו.

 

הסנקציות

לסנקציות שבית הדין הרבני רשאי להטיל מרווח רחב, בניהם הגבלות על יציאה מהארץ, על עיסוק במקצועות להם נדרשים רישיונות, הגבלות על חשבון בנק ואף עיקול וכן הגלות על רישיון הנהיגה של המסרב.

מספר הסנקציות אותן בית הדין הרבני רשאי להטיל אינו מוגבל , ובית הדין הרבני יטיל סנקציות נוספות בהתאם לזמן העובר מיום פסיקת הגירושין. אם הוטלו סנקציות קשות אך ללא תועלת, בית הדין הרבני יכול אף לתת צו למאסר בפועל כנגד הסרבן, וכן הטלת סנקציות נוספות במהלך מאסר עצמו.

 

גם עילת תביעה נזיקית

לסרבנות הגט השלכות כלכליות ונפשיות לא מבוטלות, משכך, עלתה ההכרה בסרבנות גט כעוולה נזיקית שבגינה ניתן לתבוע פיצוי.

למידע נוסף היכנסו לאתר: https://muskam.co.il.

פסק דין

אולי תאהבו גם את

שמן לו
מה חשוב לדעת על חוק מע"מ?

מערכת מס היא מערכת שמפעילה מדינה מסוימת לצורך גביית מס מהאזרחים שלה. גם מדינת ישראל, כמו שאר המדינות המערביות בעולם, מפעילה מערכת מס, הכוללת את

קראו עוד »