חיפוש

מתי חייבים להשתמש בגלאי גזים בזמן ביצוע עבודות?

ישנם גלאי גזים קבועים וגלאי גזים ניידים בהם ניתן להשתמש גם בעת ביצוע של עבודות שונות. גלאי גזים מאפשרים את הגילוי של מספר סוגי גזים תלוי בדגם של כל גלאי. הגלאי מצויד במשאבה חשמלית בו נעשה שימוש ללקיחת דגימה ממרחק, על מנת להתריע על כל חריגה בגזים. הדבר מאפשר למשתמש לדעת באיזה ציוד מגן אישי לרבות ציוד להגנת נשימה להשתמש.

גלאי גזים נייד

המצבים בהם חייבים להשתמש בגלאי גזים בזמן ביצוע עבודות שונות, בדרך כלל, קשורים לעבודה במה שמכונה חלל מוקף. עבודה בחלל מוקף יכולה להביא את הפועלים למגע עם גזים רעילים  וסביבה נפיצה ומקומות מעין אלו נחשבות לבעלות סיכון משמעותי לעומת עבודות אחרות. עבודה בחלל דורשת הערכות, תכנון וציוד מתאים לרבות גלאי גזים וכלי מיגון נוספים.

 

מקומות מוקפים

לפי הגדרת המוסד לבטיחות וגהות, מקומות מוקפים הם כל מקום הסגור באופן מלא או חלקי אשר אינו מיועד לשהות של בני אדם באופן קבוע. למקום מוקף ישנה כניסה ויציאה המוגבלים מבחינת היקף המעבר ובחלל עצמו ישנם סיכונים בבטיחותיים ובריאותיים הנובעים מצורת המקום, החומרים שבתוך המקום, האווירה בו, אופי העבודה או התהליך המכני המתבצע בו.

 

חללים מסוכנים

דוגמאות לחללים מוקפים בהם חובה להשתמש בגלאי גזים הן, בורות ובארות, פתחי ותעלות ביוב, מנהרות, מרתפים, מקררים וכספות. אי השימוש בגלאי גזים במקומות מעין אלו עלול להיות מלכודות מוות מסוכנות, הן עבור העובדים בהם והן עבור כוחות ההצלה שיידרשו לחלץ את הפועלים בעת חירום. סכנות החלל המוקף אינם רק הימצאות גזים אלא גם חוסר בחמצן.

 

סקירה וטיהור

האוויר בחללים מוקפים הינו באיכות נמוכה והעדר החמצן מוביל לחשיפה מוגברת לחומרים כימיים, סיכוני אש, טמפרטורות קיצוניות ועוד. לפני כל עבודה בחללים מוקפים יש לבצע סקירה ראשונית של מקום העבודה ובדיקות חמצן לצד שימוש בגלאי הגזים.

כאשר הדבר אפשרי עדיף לבצע את העבודות מרחוק מבלי להיכנס פיסית לחלל המוקף. כאשר הדבר נדרש יש לנקות ולטהר את האוויר וסביבת המקום אליו טרם הכניסה. אין להשתמש בחמצן, על מנת לטהר את החלל המוקף מכיוון שהדבר עלול לגרום לפיצוץ ושריפה.

 

בדיקות רציפות

כאשר הדבר הכרחי יש לעבוד עם כל ציוד המגן הדרוש. יש לנטר ולשמור על האוויר כשהוא יציב. ונקי  מגזים מסוכנים.  מדידה ראשונית איננה מספקת מכיוון שהאוויר בחלל משתנה כל העת והעובד נדרש לעבוד צמוד לגלאי גז אישי, על מנת למדוד את הרמות של החמצן, חומרים נפיצים וגזים נוספים לאורך העבודה כולה.

 

סיכום גלאי גז

לסיכום הנושא, במאמר זה התמקדנו בחללים מוקפים בהם יש חובה להשתמש בגלאי גז לאורך כל השהות והעבודה במקום.  במקומות מעין אלה חשוב לעבוד עם צוותי עבודה המנוסים בעבודות בחללים מוקפים עם כל ציוד המגן המותאם להתמודדות עם בעיות אווירה כגון מחסור בחמצן, סביבה נפיצה או גזים רעילים.

גלאי

 

אולי תאהבו גם את