חיפוש

מה נחשב למעשה סדום לפי החוק – ומהו העונש

העבירה של מעשה סדום נחשבת לאחת מעבירות המין החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי.

חשוב להבחין במדרג החומרה והענישה של עבירות המין ולאפיין את ההבדלים בין עבירת אינוס לבין מעשה סדום.

בררת המחדל בכלל עבירות המין הוא עונש מאסר, אך ישנם הבדלים לגבי אורך המאסר ומרכיבי הענישה הנלווים.

מאמר זה יעסוק במעשים הנופלים תחת ההגדרה כמעשי סדום ונרחיב לגבי הענישה עליהם בחוק.

 

בין אינוס למעשה סדום

עבירת האינוס עוסקת בהחדרת איבר לאיבר מינה של אישה ואילו מעשה סדום בהחדרת איבר לפי הטבעת או איבר מין לפיו של האדם. בהקשר של שני העבירות גם החדרת חפץ או תותבת שווה להחדרת איבר מינו של אדם באותה המידה. בשפה פשוטה ניתן לומר כי מעשה סדום הוא ביצוע מין אורלי או אנאלי באדם אחר תוך כפייה או שלא בהסכמתו המלאה.

 

ההבדל בין אזורי גוף שונים

לפי ההגדרה בחוק, החדירה לפי הטבעת של אדם אחר מוגדרת כמעשה סדום עבור איבר המין או כל חפץ או איבר אחר בגוף האדם ואילו מעשה של חדירה אסורה לפיו של אדם, על מנת שזה ייחשב מעשה סדום, החדירה חייבת להיות של איבר המין בלבד. עבירת מעשה סדום מוגדרת לרוב כעבירה מסוג פשע והנאשם בעבירה זו זכאי לשימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

ענישה בגין מעשה סדום

מנעד הענישה בגין מעשה סדום יכול להשתנות בהתאם לחומרת הנסיבות בין 3 שנות מאסר ועד 20 שנות מאסר על מעשה סדום בנסיבות מחמירות. מעבר לעונש המאסר מי שהורשע במעי סדום בית המשפט יכול להחיל עליו צו לפיקוח על עברייני מין מכוח חוק ההגנה על הציבור. עבריין שהוטל עליו פיקוח והתגלתה הפרה מצדו צפוי לעמוד לדין.

 

תלות ופער ביחסי הכוח

ישנה הבחנה בחוק לגבי חומרת מעשה סדום בקטין תוך הבחנה במרכיבי הענישה כאשר מבצע העבירה מנצל יחסי השגחה, חינוך או כל תלות אחרת. חל איסור לבצע מעשה סדום לא רק בקטינים. כאשר מתקיימים יחסי תלות של יחסי מטופל ומטפל, כגון עובד סוציאלי, פסיכיאטר או פסיכולוג, החוק קבע כי חזקה שהמעשה נעשה בין המטפל למטופל, תוך ניצול פערי הכוחות.

 

מעשה סדום בקטין בנסיבות אינוס

כאשר מעשה האינוס נעשה כלפי קטין או קטינה מתחת לגיל 14 המחוקק קבע כי מדובר בעבירה חמורה יותר המכונה מעשה סדום בנסיבות אינוס. הענישה היא כבמעשה אונס רגיל והעונש יכול להגיע ל- 20 שנות מאסר. גם במסגרת יחסי עבודה יש יחסי מרות וגם לכך יש הבחנה בחקיקה.

 

החשיבות של ייעוץ משפטי

לסיכום, מעשה סדום הינה עבירה חמורה שהעונש עליה יכול להגיע לשנות מאסר ארוכות. בכל מקרה של זימון למשטרה בהקשר זה, חשוב לקבל ייעוץ משפטי לגבי האסטרטגיה המשפטית הנכונה לפעולה. חשוב להבין שלהרשעה בעבירה זו יכול להתלוות ענישה מחמירה, בהתאם לנסיבות המקרה בכל תיק ותוך לקיחה בחשבון של כלל מאפייני הקורבן והעבירה.

משקל

 

אולי תאהבו גם את

שמן לו
מה חשוב לדעת על חוק מע"מ?

מערכת מס היא מערכת שמפעילה מדינה מסוימת לצורך גביית מס מהאזרחים שלה. גם מדינת ישראל, כמו שאר המדינות המערביות בעולם, מפעילה מערכת מס, הכוללת את

קראו עוד »