Search

מהו תזרים מזומנים? מדריך מקוצר

מונח חשבונאי זה מתייחס לתנועות הכסף לחשבונות הבנק של ארגון או עסק, וממנו החוצה לצורך תשלומים שונים כמו משכורת, דמי שכירות והחזר הלוואות. ניהול מדויק של תזרים מזומנים מסייע בגיבוש תקציב, בקביעת יעדים ברי השגה ומונע מצב שקופת העסק ריקה.

 

תזרים מזומנים – למה זה חשוב

עסקים, מלכ"רים, משקי בית, חוג לבלט, דוכן למכירת קריסטלים. המשותף לכולם הוא תזרים מזומנים – תנועת הכסף לחשבון הבנק וממנו. כסף נכנס וכסף יוצא. כול גוף בו מתקיים תזרים מזומנים ישאף למקסם את הכסף הנכנס ולצמצם כמה שיותר את הכסף שיוצא ממנו.

גוף בו אין תזרים מזומנים אינו פעיל וגוף בו תזרים המזומנים שלילי, קרי, יותר הוצאות מהכנסות יצבור חובות וקיומו מוטל בספק. אנשי מקצוע כמו משרד רו"ח יניב נשר מסייעים לגופים עסקיים לייעל את ניהול תזרים מזומנים שלה. תזרים מזומנים משקף את רמת הנזילות הפיננסית של העסק, המהווה את אחד הקריטריונים המרכזיים לקביעת חוסנו. לכן חשוב לבצע מעקב יום יומי אחר תזרים המזומנים.

 

דוח תזרים מזומנים

לאור חשיבותו של תזרים מזומנים מנהלי ארגון, עסקי או אחר, צריכים לבצע מעקב קבוע, ברמה היום יומית אחר התזרים בכדי שיוכלו להעריך מה מצבו הפיננסי של הארגון ולהגיע, בהתאם למצב, להחלטות אסטרטגיות. באמצעות תזרים מזומנים מעודכן ומדויק, המנוהל באופן אחראי, ניתן להעריך הכנסות והוצאות עתידיות ולקבוע תקציב המשקף את יכולות הארגון ואת היעדים שהוצבו לו.

בגלל הרתיעה של רבים מעיסוק בנתונים פיננסיים, יש בעלי עסקים המעבירים את אחריות ניהול תזרים המזומנים לגוף חיצוני, לרוב משרד רואי חשבון. זהו אינו מצב אידיאלי לאור העובדה שמדובר במשרד חיצוני הנוטה יותר לטפל בסוגיות מס. מנגד, משרד רו"ח יניב נשר מספק גם שירותי ליווי וייעוץ עסקי וכך הוא יכול לספק נתונים ומידע לאחר למידת העסק מבפנים. חוסר יכולת לעקוב במדויק אחר תזרים המזומנים יכול להביא למצב אבסורדי בו העסק רווחי אך אין לו כסף נזיל לנהל אותו.

 

טכנולוגיה לשירותך

אם בעבר דוח תזרים מזומנים הצריך מרדף אחר קבלות, חשבוניות וניירת נוספת, העידן הדיגיטלי הפך את התהליך לפשוט בהרבה. את תזרים המזומנים ניתן לנהל באמצעות קובץ אקסל או באמצעות תוכנות ואפליקציות ייעודיות שמקלות מאוד על התהליך. עם זאת חשוב להזין את הנתונים המדויקים, בלי לשכוח או להתעלם מחלקם.

דוח מדויק יאפשר למנוע מצבים של מחסור במזומנים על ידי נקיטת פעולות שונות, כמו: צמצום מלאי, דחיית תשלומים, הלוואות וכו'. דרך נוספת להימנע ממחסור פתאומי של כסף נזיל הוא באמצעות הקפדה על שמירת רזרבות למצבים שכאלה. כמו כן, יועצים עסקיים כמו משרד רו"ח יניב נשר יספקו סיוע וליווי בסוגיות אלה.

 

שולט או נשלט

היכולת לשלוט בתזרים מזומנים מהווה אינדיקציה לרמת הניהול והתפקוד של הארגון. כאשר דוח תזרים מזומנים עדכני ומדויק, הוא מעיד על יכולת הביצוע של הארגון ומאפשר למנהליו לפעול בהתאם ליעדים שהציבו מבלי לסכן את הארגון ובכדי לממש את הפוטנציאל שלו. עסק המעוניין להעשיר עצמו בידע לקראת מהלך של ייעול או התרחבות, יעשה נכון אם יפנה ייעזר ביועצים מנוסים של משרד רו"ח יניב נשר. תזרים מזומנים

 

אולי תאהבו גם את