Search

איך לערער על חוסר כשירות לנהיגה?

חלק מהחובות של אלו הרוצים להוציא רישיון נהיגה הוא להצהיר על מצבם הרפואי, כדי לוודא שאין להם מגבלות רפואיות שיכולות לפגוע ביכולת הנהיגה

שלהם, אך לפעמים מתגלים מגבלות שלא ידענו על קיומן או שלאחר הבדיקה התגלו כקיימות. מה עושים ?

כאשר המכון הבודק את הנוהג קיבל החלטה, יכול הנבדק לערער עליה לאחר קבלתה. הערעור על ההחלטה יעבור בכתב אל המכון הרפואי ושם יפורטו הסיבות והטיעונים להגשת הערעור, כמו גם המלצות וטפסים רלוונטיים.

הערעור על ההחלטה יכול להיעשות מטעמים רפואיים או מטעמים משפטיים. מטעמים בריאותיים, הנבדק יכול לטעון כי חלק מן הבדיקות אינן משקפות את בריאותו ומטעמים משפטיים יכול לסבור, כי אין עילה משפטית לביצוע הבדיקה או שהן לא נעשו באופן כשר.

 

ההנחיות להגשת ערעור

  1. הגשת הערעור תיעשה עד 30 יום לאחר ההחלטה של המרב"ד על ידי משרד הרישוי.
  2. הערעור יכלול: מכתב, תמונות ומסמכים אשר ישלחו בדואר ולכתובת: ועדת ערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה, בית החולים שיבא, תל השומר, לידי ועדת ערר, ביתן 130. מיקוד 5265601.
  3. הערעור הוא בתשלום אגרה שאי אפשר להפחית את הסכום שלה בשום צורה.

 

ואם רוצים לערער בשנית?

אם וועדה פסלה את רישיונכם/ דרישתכם בפעם הראשונה וגם וועדה מדרג שני דחתה אפשר להגיש בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי שנחשב גם לבית משפט לעניינים מנהליים, כלומר עתירה מנהלית שמערערת על החלטת משרד הרישוי. את העתירה המנהלית יש להגיש תוך 45 ימים מהיום שבו התקבלה החלטת משרד הרישוי. הגשה זו לבית המשפט המחוזי תוגש על שאלות משפטיות בלבד, ולכן ביטול החלטת משרד הרישוי/ החלטות ועדות רפואיות ייעשו על ידי נימוקים משפטיים ביחס לטעויות שנפלו בהחלטת הגופים המעורבים.

 

האם כדאי להיות מיוצגים ע"י עורך דין תעבורה בפני וועדות אלו ?

כמובן שייצוג משפטי ראוי מגדיל משמעותית את הסיכוי להשיב את הרישיון שנפסל. במיוחד כאשר אותו עורך דין תעבורה עושה את הדברים הבאים:

  1. החומר הרפואי נקרא היטב לפני וצורפו חומרים רפואיים התומכים בטענה..
  2. קריאה מעמיקה של נימוקי הדחייה של הוועדה הבודקת ולמעשה מחזיר בתקיפה לוועדת הערער על ההחלטות.
  3. לומד היטב את חוות הדעת של המומחים במרב"ד, ובאמצעות רופאים מומחים תוקף את החלטותיהם הרפואיות.
  4. סיוע ע"י מומחים רפואיים נוספים ורלוונטיים על מנת לתקוף את ההחלטות .
  5. נימוק הערעור לפי פסקי דין, תקדימים, הנחיות ונהלים שהמרב"ד מחיוב אליהם.

 

חשוב לזכור !

לפני פנייתכם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים פנו לעורך דין תעבורה שיוכל לסייע לכם להתכונן היטב לבדיקות הצפויות לכם, וכידוע, שככל שתדעו יותר על מה צפוי לכם ככה תוכלו להיערך בהתאם ולהגדיל את הסיכוי שלכם לשמור את רישיון הנהיגה.

 

ציוד משפטי

אולי תאהבו גם את

שמן לו
מה חשוב לדעת על חוק מע"מ?

מערכת מס היא מערכת שמפעילה מדינה מסוימת לצורך גביית מס מהאזרחים שלה. גם מדינת ישראל, כמו שאר המדינות המערביות בעולם, מפעילה מערכת מס, הכוללת את

קראו עוד »